• Yale Doorman

    Styr ditt lås med en app!

  • Säkra ditt hem

  • Trygghet i fastighet

    Öka säkerheten med kodlås

Välkommen till Göteborgs Lås & Nyckelverkstad

Välkommen till vår nya webbkatalog! 

 

Göteborgs Lås & Nyckelverkstad AB är ett auktoriserat låssmedsföretag grundat 1951. Vi har ett brett kunnande inom lås- och säkerhetsbranschen, vilket är en trygghet för Dig som kund.

 

Vår välsorterade butik och verkstad är belägen mitt på Redbergsplatsen i Göteborg. Kompetent personal ger Dig alltid råd i samband med projektering och installation av lås och övriga säkerhetsprodukter. Vi ger Dig som kund helhetslösningar i säkerhetsfrågor samt den dokumentation som erfordras eller önskas.